Mød Simon Hansen-Nord - den nye ejer på Svinningegården

Under ret dramatiske omstændigheder bliver Simon Hansen-Nord for et år siden godsejer på Svinningegården.

Generationsskiftet er planlagt til 1. juli 2017, men udskydes et år, fordi familiens advokat, som er arkitekten bag planerne, dør kort forinden.

I ugen op til 1. juli 2017 skal Simon afslutte uddannelsen til agrarøkonom og derpå hjem for at være driftsleder i et år. Men i samme uge dør faderen.

Så med ét står Simon som ny godsejer med en omkostningskrævende høst foran sig og bankkonti, der alle er lukket på grund af faderens død.

Læs hele historien, som er den første i vores nye serie: De nye på fjorden