Læs Vagn Slotts beretning om Lammefjordens forandring siden verdenskrigen

Vagn Slott har det meste af sit 83-årige liv boet på Lammefjorden. Opvæksten var præget af, at Lammefjorden dengang endnu ikke var frugtbar og blev betragtet som lidt af en udørken. Ifølge Vagn Slott var det især gulerødderne, der løftede Lammefjorden op i økonomisk forstand.

Du kan downloade Vagn Slotts fortælling her.

(Udgivet 23. december 2019)